Wie zijn wij ?

KBO-ALPHEN is een vereniging van en voor 50-plussers.

KBO-ALPHEN sluit aan bij de wensen en behoeften van de leden. Waar leden zich ook nuttig kunnen maken op basis van hun ervaringen, kennis en kwaliteiten.

KBO ALPHEN acht het ook van belang, dat steeds meer 50 plussers het nut van de organisatie inzien. Enerzijds als zijnde hun belangenbehartiger, anderzijds als aanbieder van diensten en producten die aansluiten bij de wensen en behoeften van hun leden. Uw mening telt en ideeën zijn altijd welkom!

De KBO afdeling Alphen is een belangenvereniging van en
voor senioren vanaf 50 jaar. De afdeling maakt deel uit
van KBO Brabant. Onze afdeling heeft momenteel 490 leden.
Het bestuur wordt bij de organisatie van de vele activiteiten ondersteund door ruim
50 vrijwilligers.
Het bestuur bestaat uit 5 personen.

Wat doet de KBO ?

De KBO biedt organiseert diverse beweegactiviteiten met samen koffiedrinken na afloop van de activiteit, thema- en voorlichtingsbijeenkomsten, uitstapjes en ontmoetingsactiviteiten.

Bij de vrijwillige clientondersteuner, belastinghulphen, ouderen adviseurs en mobiliteitsconsulenten kunt u terecht met vragen op allerlei gebied. Zij helpen u graag.

KBO Brabant (waar we bij zijn aangegesloten) behartigt de belangen van de ouderen op provinciaal en landlijk niveau. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Pensioen afspraken.

Het bestuur van KBO Alphen onderhoudt contacten met de gemeente en is vertegenwoordigd in de Adviesraad Sociaal Domein.

 

Uitgangspunten:

Bevorderen van het welzijn, integratie, participatie en gelijkwaardigheid
van de ouderen binnen de Alphense samenleving.
Respect voor de traditie waaruit de KBO is voortgekomen.
Solidariteit van de ouderen onderling: met elkaar en voor elkaar.
Als U lid wilt worden van onze vereniging klik hier