In maart houden we onze jaarlijkse jaarvergadering. We beginnen traditiegetrouw met een Eucharistieviering in de kerk en een lunch in CC Den Heuvel. Na de lunch begint de jaarvergadering, waarin het bestuur verslag doet aan de leden van het voorbije jaar en de financiële begroting voorlegt aan de leden. Tevens vinden dan de bestuursverkiezingen plaats.
Hierna volgt een gezellige samenzijn met meestal een optreden van een artiest.