In CC Den Heuvel wordt elke maandagmorgen in twee groepen met veel plezier door een gediplomeerde docent gymles gegeven.
Als u ouder wordt, nemen kracht, snelheid, lenigheid,
coördinatie en uithoudingsvermogen af.
U kunt deze verschillende motorische eigenschappen trainen door middel van sport en spel, bewegen op muziek en met verschillende conditie-, circuit- en fitnessoefeningen. De contributie voor 2023 is verlaagd en de kosten zijn nu € 90 voor het hele jaar 2023 

Contactpersoon Marloe Frijters 013-5081725
Plaats CC Den Heuvel  
Tijd maandag 09.15 – 10.00 uur

10.15 – 11.00 uur

Kosten 90 euro voor 2023