OP ZOEK NAAR

KBO Alphen is op zoek naar…

Zoals bij alle verenigingen is er bij KBO Alphen ook weleens een verloop van mensen.

Daarom zij  we dringend op zoek naar:

– een penningmeester die het bestuur komt versterken. Iemand die graag met getallen omgaat en de financiën van de KBO beheert. Hij/zij komt gemiddeld eenmaal per maand met de andere bestuursleden bij elkaar, heeft o.a. ook contact met de penningmeesters van de regio KBO’s en de gemeente. De huidige penningmeester wil de nieuwe kandidaat graag een jaar mee inwerken.

– een belasting hulp. Deze persoon is een belangenbehartiger van de KBO. Hij/zij helpt KBO leden, die hier om vragen, bij het invullen van hun belastingformulieren. Hiervoor kan de kandidaat een introductie bijeenkomst volgen bij KBO Brabant. Binnen KBO Alphen is reeds één belasting hulp aanwezig.

– een Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA). Deze persoon is een belangenbehartiger van de KBO.

De kandidaat is vertrouwelijk en integer. Hij/zij gaat op huisbezoek als KBO leden daar om vragen en gaan in gesprek om problemen op te lossen of mensen op weg te helpen. De gesprekken kunnen gaan over een breed veld, zoals het zoeken naar een passende woning, maaltijden aan huis, het inroepen van thuiszorg, wat kan ik doen aan veiligheid in en om de woning, problemen bij het alleen zijn enz.

 

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij de voorzitter van onze KBO: Marlies Beliën,

tel. 06-20436675 of  mbelienclaessens@gmail.com